วันนี้ 03:38:47
ต้นไม้ ดอกไม้ แต่งสวน

ก้อนเชื้อเห็ดฟางสำหรับเพาะเห็ด

ก้อนเชื้อเห็ดฟาง
ราคาก้อนละ 20 บาท สั่งซื้อ 12 ก้อนขึ้นไป
(และราคาก้อนละ 25 บาท สั่งซื้อ 6-11 ก้อน)
ราคานี้ไม่รวมค่าส่งทางไปรษณีย์
มีคู่มือเพาะเห็ดฟางแบบต่างๆและข้อมูลในการเพาะเห็ดฟางให้

สนใจติดต่อ
สุภาพ โทร.0890149388

6 ม.ก 2559

sm